kosice.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINŠTITÚCIE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE - INFO MAPA MESTA Košice a okolia

 1. Úrady
  1. Colný úrad Košice - stanica CÚ Košice - centrála
  2. Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Košice
  3. Daňový úrad Košice
  4. Farský úrad - Dómu sv. Alžbety
  5. Farský úrad - Evanjelický cirkevný zbor a.v. Košice Terasa
  6. Inšpektorát práce Košice
  7. Katastrálny úrad
  8. Krajský pamiatkový úrad Košice
  9. Krajský stavebný úrad
  10. Krajský úrad životného prostredia Košice
  11. Krajský školský úrad
  12. Miestne úrady mestských častí mesta Košice
  13. Najvyšší kontrolný úrad SR, Expozitúra Košice
  14. Obvodný lesný úrad
  15. Obvodný pozemkový úrad Košice-mesto
  16. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie
  17. Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu
  18. Okresný úrad
  19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
  20. Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Kráľovnej pokoja
  21. Telekomunikačný úrad, Odbor štátneho dohľadu, Krajské pracovisko Košice
  22. Úrad Košického samosprávneho kraja
  23. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  24. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  25. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - odbor kontroly
  26. Štatistický úrad SR, pracovisko v Košiciach
 2. Inštitúcie a organizácie
  1. všetky
  2. Domovy
  3. Organizácie
  4. Ústavy
 3. Polícia a Armáda
  1. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
  2. Mestská polícia
  3. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
 4. Súdy a súdnictvo
  1. všetky
  2. Advokáti
  3. Exekútori
  4. Notári
  5. Súdy
 5. Poisťovne
  1. všetky
  2. Komerčné
  3. Sociálne
  4. Zdravotné
 6. Školy
  1. všetky
  2. Materské školy
  3. Základné školy
  4. Stredné odborné školy - SOŠ
  5. Stredné školy
  6. Vysoké školy
  7. Jasle
  8. Umelecké školy
 7. Cirkev
temp image
Okolie Košíc: Košice, Košice - staré mesto, Barca, Baška, Bukovec, Ďurďošík, Hrasovík, Hýlov, Kavečany, Košické Olšany, Malá Ida, Mlynky, Pereš, Rozhanovce, Šaca, Trsťany, Ťahanovce, Valaliky, Veľká Ida

Webyshopping

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Košice, Košice - staré mesto, Barca, Baška, Bukovec, Ďurďošík, Hrasovík, Hýlov, Kavečany, Košické Olšany, Malá Ida, Mlynky, Pereš, Rozhanovce, Šaca, Trsťany, Ťahanovce, Valaliky, Veľká Ida
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang