kosice.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

SOŠ, Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach

SOŠ, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice, 055 / 632 34 75, 055 / 633 71 28, skola@sosbocatiuske.edu.sk

Stredná odborná škola Jána Bocatia

SOŠ, Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach

SOŠ, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice, 055 / 632 34 75, 055 / 633 71 28, skola@sosbocatiuske.edu.sk

Adresa: Bocatiova 1, 040 01 Košice
Telefón: 055 / 632 34 75, 055 / 633 71 28
Fax:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail: skola@sosbocatiuske.edu.sk
Stredná odborná škola Jána Bocatia

Poslaním SOŠ je vychovávať a vzdelávať zamestnancov pre oblasť obchodu, gastronomických služieb, cestovného ruchu, podnikania a pripraviť ich na štúdium na vysoké školy príslušného zamerania.

Priority školy

• Prípravu žiakov orientovať pre potreby malého a stredného podnikania vo všetkých odboroch vrátane nadstavbového štúdia.
• Zavádzať nové učebné a študijné odbory a inovovať už existujúce s prihliadnutím na regionálne a celospoločenské potreby a podnety trhu práce.
• Klásť dôraz na rozvíjanie komunikačných zručností našich žiakov v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch.
• Zabezpečovať zahraničnú prax pre našich študentov za účelom zlepšenia jazykových schopností, odborných a pracovných zručností študentov.
• Realizovať spoluprácu so zahraničnými aj domácimi školami rovnakého alebo podobného zamerania ako naša škola.
• Využívať informačné a komunikačné technológie v celom procese školy.

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Stredná odborná škola Jána Bocatia

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Košice, Košice - staré mesto, Barca, Baška, Bukovec, Ďurďošík, Hrasovík, Hýlov, Kavečany, Košické Olšany, Malá Ida, Mlynky, Pereš, Rozhanovce, Šaca, Trsťany, Ťahanovce, Valaliky, Veľká Ida
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang