Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Košice11.12.2018

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa nor

Letná 27, 040 01, Košice

Prvý deň kurzu bude vysvetlená interpretácia požiadaviek normy ISO 45001Druhý deň bude venovaný samotnému auditovaniu. ...

Základný kurz bezpečnostných technikov

Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 04011, Košice

Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce a po jeho absolvovaní účastník získa Osvedčenie bezpečnostného ...