Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Košice12.12.2018

Daň z pridanej hodnoty - a účtovanie DPH /seminár

Jánošíkova 1, 1001, Žilina

Seminár s dvoma lektorkami poskytne výklad novely zákona o DPH vedený Ing. Annou Jurišovou – špecialistkov na ...

Desmod - Teatro Set 2018

Trieda SNP 61

Desmod - Teatro Set 2018  Séria koncertov pod názvom Teatro set.  Jedná sa o koncert, ktorý je divadelne poňatý, pričom ...

Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu

Obchodná 16, 04011, Košice

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne ...

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa nor

Letná 27, 040 01, Košice

Prvý deň kurzu bude vysvetlená interpretácia požiadaviek normy ISO 45001Druhý deň bude venovaný samotnému auditovaniu. ...

Základný kurz bezpečnostných technikov

Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 04011, Košice

Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce a po jeho absolvovaní účastník získa Osvedčenie bezpečnostného ...