Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Košice

Nezastaviteľný 2018

Košice, Nad Jazerom, priamo na Jenisejskej ulici na cyklotrase

Opäť máme akciu Nezastaviteľní, tentokrát v Košiciach. Už tento víkend (21. a 22. júla) budú známe osobnosti ...

Strategický manažment

Cesta pod Hradovou 9, 4001, Košice

alebo prečo si vybrať kurz Strategický manažment od firmy Kopex:Každá organizácia chce dosahovať zisky nielen dnes, ale ...

Projektový manažment pre prax

Cesta pod Hradovou 9, 4001, Košice

alebo prečo si vybrať kurz Projektový manažment pre prax od firmy Kopex:Vo svete existujú dva prístupy k projektovému ...

Cielené riadenie firmy (TOC)

Cesta pod Hradovou 9, 4001, Košice

alebo prečo si vybrať kurz Cielené riadenie firmy od firmy Kopex:Viete, čo konkrétne máte urobiť, aby vaša firma ...

Prezentačné zručnosti

Cesta pod Hradovou 9, 4001, Košice

alebo prečo si vybrať kurz Prezentačné zručnosti od firmy Kopex:Účastníci sa naučia nutné teoretické základy, ale ...

INTERNÝ AUDÍTOR IATF 16 949 v automobilovom priemy

Kysucká 14, 040 11, Košice

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a ...

Manažment konfliktov

Cesta pod Hradovou 9, 4001, Košice

alebo prečo si vybrať kurz Manažment konfliktov od firmy Kopex:Názov kurzu Manažment konfliktov a nie Riešenie ...

Interný audítor QMS a EMS podľa noriem ISO 9001:2

Letná 27, 040 01, Košice

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť požiadavky nových revízií noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Získať vedomosti ...

Vedúci / externý audítor QMS - IRCA podľa normy IS

Letná 27, 040 01, Košice

Úlohou tohto 5 – dňového kurzu je zvýšiť kvalifikáciu pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí majú ambíciu ...

VYJEDNÁVACIE ZRUČNOSTI PRE OBCHOD A NÁKUP

Timonova č. 27, 040 01, Košice

Odborný seminár zameraný na soft-skill zručnosti.Program seminára:Príprava na vyjednávanieAnalýza protistrán – zvolenie ...

OSOBNÝ PREDAJ (ako uspieť u zákazníka (maloobchod,

Timonova č. 27, 040 01, Košice

Odborný seminár zameraný na soft-skill zručnosti.Program seminára:Plánovanie obchodných aktivítPríprava na obchodné ...

INTERNÝ AUDÍTOR podľa medzinárodných potravinových

Kysucká 14, 040 11, Košice

Filozofiou kurzu je odovzdať vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti ...

INTERNÝ AUDÍTOR podľa normy ISO 22000:2005/ FSCC 2

Kysucká 14, 040 11, Košice

Vysvetliť význam normy ISO 22000:2005,Oboznámiť s požiadavkami normy ISO 22000:2005,Oboznámiť s požiadavkami ISO/TS ...

Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

Letná 27, 040 01, Košice

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť požiadavky a interpretáciu novej revízie normy ISO 9001:2015. Získať vedomosti ...

Požiadavky FSC spracovateľského reťazca, hodnoteni

Kysucká 14, 040 11, Košice

Filozofiou kurzu je odovzdať Vám „KNOW – HOW, AKO A ČÍM“, vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu efektívnejšie a ...

Základy SPC - štatistické metódy v kvalite

Letná 27, 040 01, Košice

Cieľom kurzu je zoznámiť sa zo základmi štatistických metód a ich významom pre poskytovanie záruk za kvalitu a naučiť ...

Osobnostný manažment

Cesta pod Hradovou 9, 4001, Košice

alebo prečo si vybrať kurz Osobnostný manažment od firmy Kopex:Aby ste spoznali svoju osobnosť a súčasne spoznali rôzne ...

Základy - Procesná FMEA

Letná 27, 040 01, Košice

Cieľom kurzu je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri tvorbe procesnej FMEA. ...

LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDA

Timonova č. 27, 040 01, Košice

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO ...