Úvod > Ponuka práce > Manažment kvality

Manažment kvality - Mesto Košice

Inžinier kvality

, V prípade Vášho záujmu o nami ponúkanú pozíciu, pošlite nám Váš životopis e-mailom v slovenskom a anglickom jazyku s názvom pozície v predmete Vašej správy. Oslovení budú len uchádzači, ktorí splnia kritériá výberu.

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Manažment kvality
 • Košice
Dátum pridania: 26.2.2018

Riaditeľ Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (TIP-UPJŠ)

, Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, o vedecko-pedagogickej hodnosti, resp. vedeckej hodnosti • profesijný štruktúrovaný životopis • motivačný list • ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Manažment kvality
 • Košický kraj
Dátum pridania: 16.1.2018

Inžinier kvality

Kvalita produkcie, Manažment kvality , Vaše životopisy, prosím, zasielajte ako reakciu na ponuku, alebo priamo na tatiana.kovacova@nmb-minebea.com. Reakciou na ponuku dávate automaticky súhlas spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o. so spracovaním Vašich osobných údajov. Všetkým uchádzačom srdečne ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Manažment kvality
 • Košice
Dátum pridania: 12.1.2018

Technológ/kontrolór zvárania (VT)

strojnícke

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Manažment kvality
 • Košice
Dátum pridania: 16.12.2017

Prevádzkový manažér / KE

Gastronómia

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Manažment kvality
 • Košice
Dátum pridania: 28.9.2017

Inžinier kvality - špecialista na meranie

Strojárske so zameraním na kvalitu , Vaše životopisy, prosím, zasielajte ako reakciu na ponuku, alebo priamo na tatiana.kovacova@nmb-minebea.com. Reakciou na ponuku dávate automaticky súhlas spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o. so spracovaním Vašich osobných údajov. Všetkým uchádzačom srdečne ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Manažment kvality
 • Košice
Dátum pridania: 27.6.2017