Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Mesto Košice

Štátny radca-riaditeľ odboru IT

, Zoznam požadovaných dokumentov: - žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná), - profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný), - motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný), - čestné vyhlásenie o ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Košice
Dátum pridania: 13.2.2018

Štátny radca

právo , Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania: - profesijný životopis - motivačný list - kópia vysokoškolského diplomu - kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške - čestné prehlásenie o bezúhonnosti - čestné prehlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov - ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Košice
Dátum pridania: 24.1.2018

Štátny radca - riaditeľ / riaditeľka osobného úradu

právo , Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania: -kópia vysokoškolského diplomu s vysvedčenia o štátnej skúške -profesijný životopis -motivačný list -čestné vyhlásenie o bezúhonnosti -čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov -súhlas s vykonaním ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Košice
Dátum pridania: 5.12.2017