Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Mesto Košice

Zamestnanec pre výkon - majetkovo-právneho vysporiadania a inžinierskej činnosti

- verejná správa , Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na emailovú adresu spoločnosti SUDOP Košice a.s. Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu uchádzačov v zmysle Zákona č. 122/2013 ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Košice
Dátum pridania: 30.7.2018

Štátny radca - riaditeľ / riaditeľka osobného úradu

právo , Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania: -kópia vysokoškolského diplomu s vysvedčenia o štátnej skúške -profesijný životopis -motivačný list -čestné vyhlásenie o bezúhonnosti -čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov -súhlas s vykonaním ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Košice
Dátum pridania: 5.12.2017