Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s.

Vždy sa budeme usilovať o to, aby sme boli najlepší. Sme presvedčení o potrebe vysokej kvality komunikácie s klientom - učíme sa od neho, počúvame ho, aby sme presne vedeli, čo klient potrebuje.

Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s.

Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid - Košice

Vždy sa budeme usilovať o to, aby sme boli najlepší. Sme presvedčení o potrebe vysokej kvality komunikácie s klientom - učíme sa od neho, počúvame ho, aby sme presne vedeli, čo klient potrebuje.

Adresa: Garbiarska 2, 040 71 Košice
Telefón:055 / 68 03 111, 0850 211 111
E-mail:zelenalinka@pcspa.sk
e-mail sekretariat@pcspa.sk

Základné hodnoty Prvej česko-slovenskej poisťovne Rapid, a.s.
Vždy sa budeme usilovať o to, aby sme boli najlepší. Sme presvedčení o potrebe vysokej kvality komunikácie s klientom - učíme sa od neho, počúvame ho, aby sme presne vedeli,
čo klient potrebuje. Sme presvedčení o dôležitosti správnej realizácie všetkých detailov vývoja našich produktov a poskytovania našich služieb. Sme presvedčení o dôležitosti každého
nášho zamestnanca - chceme byť ako jedna veľká rodina. Sme presvedčení o význame
neformálnosti vnútrofiremnej komunikácie. Sme presvedčení o dôležitosti ekonomického
rastu a prosperity našej spoločnosti. Vždy sa budeme usilovať o spravodlivosť.

*
Základné princípy podnikania
Uvedomujeme si, že ako podnikatelia sme zodpovední za podporovanie pokroku, elimináciu biedy, za napomáhanie všestrannému blahobytu spoločnosti a za prispievanie k ďalšiemu rozvoju našej kultúry.

*
Základné zásady správania sa zamestnancov
Pokrok a rozvoj sa dajú dosiahnuť len spoločným úsilím a spoluprácou každého zamestnanca našej spoločnosti. Počas nášho snaženia o neustále zlepšovanie našej spoločnosti sa touto myšlienkou budeme vždy riadiť.

HLAVNÉ POISTENIA
Poistenie EuroKapitálPlus
Kapitálové poistenie KAPITÁL
Štipendijné poistenie
Venové poistenie
Dôchodkové poistenie BONUS
Poistenie pre prípad smrti UP-1B

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.