Stredná odborná škola Jána Bocatia

Stredná odborná škola Jána Bocatia

SOŠ, Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach

Adresa: Bocatiova 1, 040 01 Košice
Telefón:055 / 632 34 75, 055 / 633 71 28
E-mail:skola@sosbocatiuske.edu.sk

Poslaním SOŠ je vychovávať a vzdelávať zamestnancov pre oblasť obchodu, gastronomických služieb, cestovného ruchu, podnikania a pripraviť ich na štúdium na vysoké školy príslušného zamerania.

Priority školy

• Prípravu žiakov orientovať pre potreby malého a stredného podnikania vo všetkých odboroch vrátane nadstavbového štúdia.
• Zavádzať nové učebné a študijné odbory a inovovať už existujúce s prihliadnutím na regionálne a celospoločenské potreby a podnety trhu práce.
• Klásť dôraz na rozvíjanie komunikačných zručností našich žiakov v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch.
• Zabezpečovať zahraničnú prax pre našich študentov za účelom zlepšenia jazykových schopností, odborných a pracovných zručností študentov.
• Realizovať spoluprácu so zahraničnými aj domácimi školami rovnakého alebo podobného zamerania ako naša škola.
• Využívať informačné a komunikačné technológie v celom procese školy.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.