Úvod > Prvá pomoc > Zubná a lekárska pohotovosť

Zubná a lekárska pohotovosť

Stomatologická pohotovosť Košice
Toryská 1, 040 01 Košice
Tel.: 055/6434 165, 055/7896 021, -2

 

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna 24 hod., prestávka 06:00 – 08:00 a 18:00 – 20:00